ชุดของทอดรวม

Set of deep fries

เกี้ยวทอดไส้หมู 45/65
Deep fried dumpling

เต้าหู้ทอด 45/65
Deep fried tofu

ปอเปี้ยะทอด 45/65
Deep fried spring rolls

ทอดมันปลา 45/65
Phuket style
fish cake