ทอดกระเทียมราดข้าว

Tod Kratiem

Pork or chicken stir fried with garlic and pepper with jasmine rice
蒜油胡椒炒猪肉/鸡肉盖饭

หมู / ไก่
(猪肉 I Pork / 鸡肉 I Chicken) 80.-

ซีฟู๊ด
(海鲜 I Seafood) 85.-