น้ำผลไม้

น้ำสัมคั้น / ปั่น Orange Juice / Shake 70.- / 60.-
น้ำมะพร้าว / ปั่น Coconut Juice / Shake 35.- / 55.-
แตงโมปั่น Watermelon Shake 55.-
กล้วยหอมปั่น Banana Shake 55.-
น้ำมะนาว / ปั่น Lime Juice / Shake 55.-