ผัดเครื่องแกงราดข้าว

炒辣酱盖饭
Stir fried in red curry with jasmine rice

หมู / ไก่
(猪肉 I Pork / 鸡肉 I Chicken) 80.-

ซีฟู๊ด
(海鲜 I Seafood) 85.-