หมี่สะปำหมู

Mee Sapam Pork Stir fried Meesapam noodle with pork.

ใส่ไข่ 85.-