หมี่สะปำ + หอยกระติบ

Mee Sapam Phuket Oyster Stir fried Meesapam noodle with seafood and Phuket oyster.
(Shrimp, Squid, Fish Balls)

ใส่ไข่ 105.-