ห่อหมกเนื้อปลาเก๋า

หัว+ราวท้อง
蒸辣石班鱼肉
Thai steamed curry fish