ฮูแฉ้ (สลัดพื้นเมือง)

Au-Chea
(Traditional Phuket Salad)