ผัดกะเพราราดข้าว

Pad Kaphrao

泰国香菜小炒盖饭
Stir fried chili and basil with jasmine rice

หมู / ไก่
(猪肉 I Pork / 鸡肉 I Chicken) 80.-

ซีฟู๊ด
(海鲜 I Seafood) 85.-